تبلیغات
دانشكده صنعت هواپیمایی و فرودگاهی كشوری - تقسیم بندی خطوط هوایی

تقسیم بندی خطوط هوایی

2.6.1   خطوط هوایی ats  به گروه های زیر طراحی و طبقه بندی می شوند:

class A   تنها پرواز های IFR  اجازه استفاده را دارند . به تمام پرواز ها سرویس کنترل ارایه می شود و از یکدیگر جدا سازی می شوند .

class B  پرواز های IFR و VFR  اجازه استفاده دارند . به تمام پرواز ها سرویس کنترل ارایه می شود و از یکدیگر جداسازی می شوند .

class C پرواز های IFR و VFR  اجازه استفاده رادارن . به همه پرواز ها سرویس کنترل پرواز اریه می شود و پرواز های IFR از پرواز های IFR و VFR جداسازی می شوند . پرواز های VFR  از پرواز های IFR جداسازی می شوند و در خصوص دیگر پرواز های VFR  سرویس اطلاعات پروازی را دریافت می کنند.

class D پرواز های IFR و VFR  اجازه استفاده را دارند و به تمام پرواز ها سرویس کنترل ارایه می شود .پرواز های IFR از دیگر پرواز های IFR  جداسازی می شوند و در خصوص پرواز های VFR سرویس اطلاعات پروازی را دریافت می کنند و پرواز های VFR در خصوص کلیه پرواز ها سرویس اطلاعات پروازی را دریافت می کنند .

class E  پرواز های IFR و VFR اجازه استفاده را دارند . به کلیه  پرواز های IFR سرویس کنترل پرواز ارایه می شود .و از دیگر پرواز های IFR جداسازی می شوند . تمام پرواز ها سرویس اطلاعات پرواز را دریافت میکنند . class E نباید به عنوان منطقه کنترل استفاده شود.

class F   پرواز های IFR و VFR اجازه استفاده را دارند . تمام پرواز های IFR استفاده کننده سرویس توصیه پروازی را دریافت میکنند و کلیه پرواز ها در صورت در خواست ، سرویس اطلاعات پرواز را دریافت میکنند.

class G  پرواز های IFR و VFR اجازه استفاده را دارند و سرویس اطلاعات پرواز را در صورت در خواست دریافت می کنند.

2.6.2  کشور ها باید نوع خط هوایی را متناسب با نیاز خود انتخاب کنند

2.6.3  پیش نیاز های هر پرواز در خصوص هر کلاس پروازی در جدولی در appendix 4 نمایش داده شده است .

 

ترجمه شده از annex 11

مترجم : محمد مراغه چیان

2.6 Classification of airspaces

2.6.1 ATS airspaces shall be classified and designated in

accordance with the following:

Class A. IFR flights only are permitted, all flights are

provided with air traffic control service and are separated from

each other.

Class B. IFR and VFR flights are permitted, all flights are

provided with air traffic control service and are separated from

each other.

Class C. IFR and VFR flights are permitted, all flights are

provided with air traffic control service and IFR flights are

separated from other IFR flights and from VFR flights. VFR

flights are separated from IFR flights and receive traffic

information in respect of other VFR flights.

Class D. IFR and VFR flights are permitted and all flights

are provided with air traffic control service, IFR flights are

separated from other IFR flights and receive traffic information

in respect of VFR flights, VFR flights receive traffic

information in respect of all other flights.

Class E. IFR and VFR flights are permitted, IFR flights are

provided with air traffic control service and are separated from

other IFR flights. All flights receive traffic information as far

as is practical. Class E shall not be used for control zones.

Class F. IFR and VFR flights are permitted, all participating

IFR flights receive an air traffic advisory service and all flights

receive flight information service if requested.

Note.— Where air traffic advisory service is implemented,

this is considered normally as a temporary measure only until

such time as it can be replaced by air traffic control. (See also

PANS-ATM, Chapter 9.)

Class G. IFR and VFR flights are permitted and receive

flight information service if requested.

2.6.2 States shall select those airspace classes appropriate

to their needs.

2.6.3 The requirements for flights within each class of

airspace shall be as shown in the table in Appendix 4.طبقه بندی: annex (انکس ها )، ترجمه ها، قوانین هوایی،  برچسب ها: تقسیم بندی خطوط هوایی، انکس 11، annex 11، ترجمه انکس،   ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام این مطلب را به سروقت بفرست
نوشته شده توسط محمد مراغه چیان در سه شنبه 21 مهر 1388 و ساعت 04:18 ب.ظ [+] | نظرات ()
»» HackeD By OmiDeR»» دعوت به همکار»» دعوت به همکار»» تصمیم دولت اسپانیا به توقف پرداختهای كلان به كنترلر های این كشور»» كاریكاتور»» كاریكاتور»» بدون شرح»» بدون شرح»» سند4444»» سند4444»» آموزش برنامه نویسی»» آموزش برنامه نویسی»» یا سیدالشهدا»» یا سیدالشهدا»» تصاویری از حادثه دیروز خطوط هوایی AA

نظر شما راجع به قالب جدید و آدرس جدید وبلاگ چیست •